Jasné predstavy

Pastiersky list biskupov Slovenska adresovaný mladým pri príležitosti Týždňa cirkvi pre mládež od 12. do 19. novembra čítali v nedeľu počas svätých omší v katolíckych kostoloch. Dnešný svet sústreďuje pozornosť na vonkajšie výkony a viditeľný zjav, pričom nedoceňuje pravé, zväčša neviditeľné hodnoty a tak nezohľadňuje skutočný vnútorný stav človeka, konštatujú v liste biskupi. „Mladí majú možnosť voľby dvoch svetov – dobrého alebo zlého,“ píše sa v liste.

„Ten dobrý svet je samozrejme v kostole, kde im pekne vysvetlíme, čo je dobré a čo zlé. Najmä tým chutným miništrantom ukážeme skutočný raj!“ vysvetlili biskupi.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár