7. 3. 2011

Medzinárodné merania PISA na Slovensku ukázali, že asi pätina detí, vyše 22 %, nezvláda čitateľskú gramotnosť,  teda nerozumejú písanému textu. Tragédiou je, že 99 % z nich horlivo diskutuje na internete.

Pridaj komentár