Za rodinné šťastie!

KDH navrhuje, aby sa pri každom zákone predloženom do parlamentu skúmal aj jeho dopad na manželstvo, rodinu a rodinné prostredie. „Takouto úpravou dôjde k zvýšeniu ochrany manželstva a rodiny v súlade s ústavou, so základnými zásadami zákona o rodine a s cieľmi stanovenými ústavodarcom,“ uviedol predseda KDH Ján Figeľ.

Poslanci sa už teraz tešia, ako budú skúmať dopad na rodinu napríklad v prípade zákonov o pohrebníctve, o účtovníctve či pravidiel cestnej premávky. 

Figeľ si nemyslí, že by sa zvýšila administratívna záťaž poslancov. „Skúmať sa prirodzene bude len dopad na tradičnú rodinu – otec, mama, deti. Nič iné nie je rodina a vôbec nás nezaujíma,“ upresnil.

My inak máme podozrenie, že KDH akosi profituje z predaja tričiek s nápisom Ľuďom jebe.

Pridaj komentár