Záchrancovia rozpočtu

Slovenskí pivári majú dôvod na oslavu. Ministerstvo financií sa rozhodlo zmierniť plánovaný rast sadzieb spotrebných daní na pivo. Prostriedky, ktoré takto vypadnú z rozpočtu, plánuje rezort nahradiť zvýšením dane z cigariet. Pri otázke, či by nebolo od veci vôbec zaviesť spotrebnú daň na víno, sa predstavitelia ministerstva prežehnali a označili nás za kacírov aj s odporúčaním, aby sme sa hlásili na najbližšej pobočke Svätej inkvizície.

Problémy rastúcich cien však neťažia iba milovníkov zlatého moku. Existenčné problémy hrozia aj potravinárom. Okrem všetkých neblahých dopadov krízy sa boria aj s následkami letných záplav a povodní. Vláda im tiež zasadila úder pod pás, keď rozhodla o zrušení daňovej úľavy na poľnohospodársku naftu. Ministerstvo financií však pripúšťa, že by sa úľava mohla zachovať. Výsledný výpadok na príjmovej strane by mohlo podľa nich vyriešiť ďalšie zvýšenie spotrebnej dane na tabak a tabakové výrobky.

Pred rizikami budúcoročného rozpočtu varoval už aj Medzinárodný menový fond. Podľa neho totiž dosiahnuť deficit nižší ako 5 % hrubého domáceho produktu bude mimoriadne náročné. Slovenské ministerstvo financií sa však toho neobáva. „Príjmy nám naplní ďalšie zvýšenie spotrebnej dane na cigarety. Tento originálny spôsob nám pomôže naplniť plánované hospodárenie,“ dodalo ministerstvo.

Pre zjednodušenie tohto procesu už ministerstvo financií vypracovalo aj vyhlášku, podľa ktorej každý človek, ktorý sa pokúsi si kúpiť cigarety, sa automaticky dostane do osobného bankrotu a všetok jeho majetok s okamžitou platnosťou prepadne v prospech štátu.

Pridaj komentár