Užitočné premenovanie

Úrad geodézie, kartografie a katastra na základe stanoviska svojej názvoslovnej komisie zmenil názvy Českého štítu, Českej doliny, Českej veže a Českého plesa vo Vysokých Tatrách. Po novom sa tieto geografické objekty nazývajú Ťažký štít, Ťažká dolina, Ťažká veža a Ťažké pleso. Docielila sa tým náprava nesprávneho prekladu z poľštiny. Ťažko dostupná dolina sa v pôvodnom názvosloví volala „čynska/čenska“, čo je v spišskom nárečí „češká“, čiže ťažká. Nesprávnym prekladom sa tak v minulosti z „Češkej“ doliny stala Česká dolina. Ťažká dolina, pleso i veža, ako aj Ťažký štít sú pre turistov neprístupné.

Geodetický úrad si od tejto zmeny sľubuje najmä to, že na tieto nebezpečné geografické útvary prestanú liezť českí turisti, mylne sa podľa ich názvov domnievajúc, že sú pre nich vyhradené. „Počet úmrtí českých turistov by sa mal výrazne znížiť,“ nádejá sa úrad.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár