Taká mierna dilema

Minister spravodlivosti SR by chcel mať právomoc odvolať predsedu súdu nielen za neplnenie si povinností, ale aj za konanie, ktoré vyvoláva pochybnosti o jeho osobnostných alebo morálnych predpokladoch na výkon funkcie. Uvádza sa to v návrhu novely zákona o súdoch, ktorý rezort spravodlivosti zaradil do pripomienkového konania.

Problém vidí ministerstvo akurát v tom, že za podobných okolností by veľmi rýchlo minister musel odvolať sám seba.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár