Tá správna televízia

Na Slovensku sa pomaly, ale nezadržateľne dvíha odpor voči prúdu násilností, vulgarity a nemravností, ktoré sa na nás rinú z obrazoviek škaredých zlých súkromných televízií. Minister kultu Marek Maďarič sa preto spojí s ďalšími majstrami indoktrinácie mravnosti a idú s tým niečo robiť.

HyeNoviny samozrejme nemôžu ostať ľahostajné v takomto stave ohrozenia morálky a iniciatívne predkladajú svoje návrhy na nové relácie, ktoré by zo špinavostí na televíznych obrazovkách vyčarovali oázu pravdy, lásky a mravnosti.

Nad listami divákov

Hovorca KBS Jozef Kováčik striedavo s hovorkyňou vlády Beatrice Hudákovou čítajú nadšené a ospevné listy divákov na hrdinské činy súdruha premiéra a obetavú službu našich drahých biskupov. Dramaturgom relácie bude Jakub Topol, čo zároveň elegantne vyrieši prípadný nedostatok oslavných listov.

Kráľ Svätopluk

Nový výpravný seriál o vzniku staroslovenského štátu pod vedením múdreho a spravodlivého kráľa Svätopluka.

V prvej časti sa Svätopluk zjaví súdruhovi premiérovi a v prestávkach rokovania vlády mu bude rozprávať, ako si musel poradiť s nežičlivým západom a hrabivými súkromnými podnikateľmi, aby starým Slovákom priniesol prosperitu a sociálne istoty.

Súdruha premiéra jeho príbeh výrazne inšpiruje a pod jeho vplyvom bude rovnako spravodlivo a múdro vládnuť, za zbožného obdivu svojich ministrov a pospolitého ľudu.

Farár hľadá gazdinú

Veselá a stopercentne mravná reality show o farárovi, ktorý si vyberá na svoju faru tú najusilovnejšiu, najčistotnejšiu a najzbožnejšiu gazdinú.

Každá časť bude mať mravné ponaučenie a účastníčky, ktoré vypadnú, budú namiesto sĺz a nešťastia prosiť v modlitbách za silu a vytrvalosť stať sa lepšími.

Pionierska lastovička

Publicistická relácia o problémoch, ktoré trápia našu mládež. Moderátor Andrej Kolesík napríklad naučí deti, ako sa píšu lístočky, ako s kamenným ksichtom klamať do kamery, či ako dať zarobiť svojim kamošom.

Súčasťou bude aj zdravotná poradňa, v ktorej Kolesík priblíži starostlivosť o žľazy s vonkajším vylučovaním a ako vhodne použiť litre slizu, ktoré produkujú.

V pravidelnom kresťanskom okienku bude prívetivý farár poúčať miništrantov, aké sú ich povinnosti. Osobitne bude vyzdvihovaná cnosť mlčanlivosti.

Pridaj komentár