Slovo na nedeľu 9. decembra

Vážené súdružky a súdruhovia,

niekedy je veľmi zložité zorientovať sa v tom naozaj správnom postoji. Človek by povedal, že ako súdruhovia by sme sa nemali kamarátiť s čiernokabátnikmi. Nuž ale koalícia je koalícia, a tak čujte slovo panny Anny a jej morálneho rozhorčenia.

Česť práci!

Belousovovú pobúrili lesby a mníška

Podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová sa obrátila na Radu pre reklamu so žiadosťou o prešetrenie dvoch reklám, ktoré ju rozhorčili.

Ide o reklamnú kampaň Kooperativy, ktorej hlavná predstaviteľka je mníška, a alkoholického nápoja fernet s dvoma lesbičkami s titulkom Nech si ženy robia čo chcú. Obe sa v súčasnosti objavujú aj na billboardoch. „Nemyslím si, že by sa zlučovali s kultúrou a morálnymi hodnotami, ktoré vyznávame na Slovensku,“ skonštatovala Belousovová.

Podľa Belousovovej tieto reklamy popierajú hodnoty, ktoré Slováci uznávajú. „Keď berieme do úvahy, že okolo 80 percent občanov Slovenskej republiky sa hlási ku kresťanskému náboženstvu, tieto reklamy pôsobia nielen šokujúco, ale dokonca urážajú vkus, dobré mravy a hodnoty, ku ktorým majú obyvatelia SR blízko. Zvlášť nedôstojne môžu tieto reklamy vplývať na mládež. Som presvedčená, že reklama Kooperativy uráža kresťanstvo a reklama na fernet neponúka žiaden iný odkaz než dekadenciu spoločnosti, navyše ma uráža ako ženu,“ vyhlásila Belousovová.

Slovenská národná strana je politickou stranou, ktorá sa jednoznačne a otvorene hlási ku kresťanským hodnotám, preto by sme radi uchránili národ od podobných prejavov pakultúry,“ dodala podpredsedníčka národniarov.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár