Redakcia k referendu

Naše redakčné porady sa od istého času stali pomerne jednoduchou záležitosťou. Stačí pred madam Hildou ledabolo prehodiť že dvornému astrológovi sa nechce ísť na poradu, do desiatich minút obaja sedia v zasadačke, madam Hilda láskajúc svoj bičík a dvorný astrológ poblednutý.

Zámerom dnešnej porady však nebolo bezdôvodne (alebo celkom oprávnene) týrať dvorného astrológa. Témou bolo blížiace sa referendum.

Ako ukazuje zápis z porady, nie všetci celkom rozumeli, prečo by naša redakcia mala dávať nejaké odporúčanie občanom. Menovite, madam Hilda namiesto odporúčania presadzovala použitie hrubého násilia a dvorný astrológ odmieta mať s ľuďmi čokoľvek spoločné. Navyše výsledok plebiscitu už vyčítal z hviezd vopred a nevidí dôvod sa angažovať, keď naše odporúčanie nebude mať na výsledok žiaden vplyv.

Jeho odpor však zaujal madam Hildu a po krátkom intermezze, aké veľa zasadačiek zrejme nezažilo, dvorný astrológ pokorne súhlasil s tým, že vydáme odporúčanie.

Hyena prišiel s týmto návrhom:

Redakcia HyeNovín dôrazne odmieta sobotňajšie referendum. Hyeny majú od prírody výrazne odlišnú sociálnu štruktúru ako ľudia a nútiť ich, aby prevzali ľudskú patriarchálnu spoločnosť, je v rozpore s ústavou aj ich prirodzenosťou. Je nemysliteľné, aby sa hyenám vnucovalo ako prirodzené čosi, čo prirodzené jednoducho nie je. V sobotu seďte doma!

Madam Hilda a dvorný astrológ v neobvyklom súzvuku takýto text odmietli. „Referendum sa netýka zvierat a nám nemôžu zvieratá diktovať, ako si máme usporiadať život,“ povedala madam Hilda.

„No a? Celý klérus nemôže ani sexovať, ani sa ženiť, ale ide to to regulovať v prípade všetkých ostatných,“ namietol Hyena, čo madam Hilda musela uznať.

V tej chvíli však zasiahol dvorný astrológ a upozornil kolegov, aby sa sústredili na skutočné otázky a nie na to, čo si myslia, že bude obsahom referenda. Nastal menší zmätok, keď redakcia zistila, že referendum nie je o vakcínach, novom svetovom poriadku, nadvláde iluminátov a ani o výstavbe kozmodrómu pre flotilu Aštara Šerana.

Keď sme si teda referendové otázky konečne zohnali a prečítali, nastalo v redakcii mŕtve ticho.

„Ale…“ zakoktal sa dvorný astrológ.

„…toto sú…“ zasekol sa Hyena.

„…neskutočné blbosti,“ dokončila madam Hilda.

Následné vypracovanie a schválenie odporúčania bolo veľmi rýchle.

1. Zistite si, o čom sú referendové otázky. Nie, naozaj si to zistite. Nepýtajte sa miestneho farára, čo máte krúžkovať. Nech vám to vysvetlí pani učiteľka v miestnej škole.

2. Ak vám to napriek tomu nedochádza, tak vedzte, že sú to úplné kraviny.

3. V sobotu seďte doma, choďte na pole, obhrýzajte kosti, pozorujte hviezdy, prípadne sa objednajte u madam Hildy na výprask.

4. Ak predsa len na referendum pôjdete, nezabudnite: krúžkovať!

Pridaj komentár