Neradostná situácia

Z dvoch miliónov väzňov v Európe trpí najmenej 400 tisíc duševnou chorobou a veľký počet trpí ďalšími bežnými duševnými problémami. Tvrdí to Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa organizácie by väzni s vážnymi duševnými poruchami mali byť premiestnení do zariadení špecializovanej psychiatrickej liečby, ktorých je nedostatok.

„Navrhovali sme zo zariadenia na hradnom kopci urobiť uzavreté oddelenie, ale zatiaľ sme nemali úspech. Kapacitu by pritom mal aj na viac ako 150 súčasných pacientov,“ uvádza WHO.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár