Krvavý boj v dvoch dejstvách

Nasledujúce riadky sú určené tým, ktorí z nejakých dôvodov zmeškali televíziou JOJ dlho avízovanú „televíznu popravu“ manželov Mojsejovcov, ale predsa len v nich hlodá červík podozrenia, že možno zmeškali niečo epochálne a neopakovateľné. Začnem teda od piky.

Všetko sa to odohralo v relácii Nikdy nehovor nikdy, s ktorou sa Jozef Pročko po drobnej kozmetickej úprave (relácie, nie Pročka) a zmene názvu presťahoval z televízie Markíza do televízie JOJ. Keďže samotná „nachytávka“ (použijúc štýlovú Pročkovu terminológiu) bola o niečo sofistikovanejšia a technicky náročnejšia ako tie ostatné, rozhodli sa ju tvorcovia rozdeliť na dve časti vysielané s týždňovým odstupom.

Prvé dejstvo

Všetko rozbieha citát Braňa Mojseja (zrejme z časopisu Star), ktorý tvrdí, že „je jednoduché dosiahnuť sledovanosť, keď oproti vám stojí Pročko.“ Pročko následne telefonuje Mojsejovi a pýta sa ho, či mu niečo urobil. Mojsej sa snaží zahovárať a hovorí niečo o „opravenej verzii v najnovšom čísle Star“. Z telefonátu sa ďalej dozvedáme, že Mojsej sa „chytil s Markízou“ pre vtedy ešte vysielanú reláciu Nora a Braňo.

Vedenie televízie JOJ sa stretáva s Mojsejom ohľadom možnosti budúcej spolupráce, keďže relácia Nora a Braňo na Markíze bola medzitým za pomerne (melo)dramatických okolností zrušená. Od Mojseja (natáčaného počas stretnutia skrytou kamerou) sa okrem iného dozvedáme, že „v Gelnickej doline ľudia žili s reláciou Nora a Braňo“, že „rozvadili manželské páry, krčmy a dediny“ (a všetko to má na „mejloch“) a v neposlednom rade, že „vždy, keď Mojsejovci odišli z Markízy, televízia sa otriasla v základoch“. Mojsejom navrhované názvy pre budúcu reláciu sú „Čo nového Bielikovci?“ a „Mojsejovské slovo“ a bolo by v nej všetko „štelované“ (rozumej napr. miesto slova markíza by sa použilo slovo narkóza). Program by oživili „dvojníci hviezd“ (Christovú už majú a jeden Mika sa vraj nachádza niekde okolo Stropkova). Na záver stretnutia sa od Mojseja dozvedáme, že mu ide o princípy a peniaze sú až na druhom mieste.

Na ďalšom stretnutí s vedením televízie je už prítomná aj Nora a opäť je snímané skrytou kamerou. Predmetom rokovania je výška honoráru pre princípov-chtivých manželov. Zapýtaných 12 miliónov na rok sa ľuďom z televízie zdá priveľa, na čo Mojsej kontruje šokujúcimi faktami zo života svojej manželky – údajne bol mediálny tlak na jej osobu taký silný, že mohla byť počas vysielania relácie len „v dome a v robote“ a navyše im v Markíze nedovolili „ani len jeden brejk natočiť“, hoci prejavili ochotu byť tvárami televízie. V nasledovných minútach je na rade komická vložka, kde sa Mojsej pokúša skresať 12-miliónovú požiadavku na 8 miliónov plus cestovné náklady a následne to rozráta štýlom 3 milióny +3 milióny +2 milióny +1 milión, čím dokazuje, že matematika zrejme nie je jeho koníček. Vedeniu sa to ale stále zdá priveľa a konečná suma je teda 2 milióny na rok plus cestovné náklady.

Až teraz na scénu prichádza Pročko. Vedenie televízie sa s Mojsejovcami dohodne, že najlepšie „promo“ pre ich budúcu reláciu bude ich účinkovanie v relácii Nikdy nehovor nikdy, pričom samotná „nachytávka“ bude zinscenovaná podľa vopred dohodnutého scenára. Nasleduje skrytou kamerou snímané stretnutie Mojseja s Pročkom, v ktorom sa na spomínanom scenári dohodnú. Bude pozostávať z dvoch častí, pričom v prvej časti budú „akože“ skrytou kamerou sledovať rozhovor Nory a Braňa v reštaurácii a v druhej časti sa za bezdomovca prezlečený Pročko pokúsi vypustiť vzduch z Mojsejovho auta a Mojsej mu v tom akčno-hrdinským spôsobom zabráni. Mojsej sa okrem iného Pročka pýta, či sa budú môcť s Norou rozprávať aj o Záblackej, na čo je Pročkom ubezpečený, že žiadna cenzúra z ich strany neprichádza do úvahy. V závere stretnutia sa evidentne pobavený Mojsej teší, že „Nora je už teraz z toho otrávená a bude v reštaurácii sedieť jak p**a“.

Nasleduje „akože“ prirodzený rozhovor manželov Mojsejovcov v reštaurácii, ktorí sú pri tom „akože“ sledovaní. Rozhovor je členený na dve tematické časti. V prvej sa rozoberajú informácie bulvárneho charakteru. Od Nory sa dozvedáme, že Libor Bouček je „buzerant“. Braňo v súvislosti s ním volí politicky korektnejší výraz „homosexuál“ a tému rozvíja konštatovaním, že Boučková by správy hlásiť nemala. Obaja ďalej pobavene vymýšľajú hypotézy o tom, že „Boučkovi sa asi páči Honzík (Novotný) a preto nepodal žiadosť o rozvod“. Ich štebotanie preruší Pročko s pokynom pre Noru, aby sa viac uvoľnila. Rozhovor pokračuje ďalej ohováraním dramaturgičky Markízy Gabriely Drobovej. Údajne žiarli a „má hanbu, lebo nechala muža a myslela si, že s ňou Honzík bude do smrti“. Pročko opäť zasahuje a žiada zmenu témy rozhovoru na „niečo, čo dnes zažili“. Rozhovor sa teda dostáva do druhej tematickej časti. Nora v nej plánuje kúpu nového psa, ktorého by neprestajne nosila v náručí, čo v nej vzbudí obavy z možných zmien jej postavy („ta budem mať ešte väčšiu cicku z toho“). Zvyšok rozhovoru sa nesie v znamení infantilno-flatulentných rečiach o psoch. Na záver sa obaja zhodnú na tom, že „pes sere, kedy chce“.
Záver prvého dejstva patrí nácviku akčnej časti s prezlečeným Pročkom, ktorý vyzýva Mojseja k nestrojenej agresivite (v rámci autentického vyznenia celej scény).

Druhé dejstvo

Na úvod si môžeme prečítať niekoľko výhražných SMS správ, ktoré poslal Braňo Mojsej tvorcom po odvysielaní prvej časti relácie, ako aj vypočuť si pieseň, ktorú pre Pročka Mojsej naspieval a zverejnil na svojej internetovej stránke.

Konečne sa dostávame k samotnej akčnej vsuvke. Mojsej „akože“ sledovaný skrytou kamerou zápasí s Pročkom alias bezdomovcom, ktorý sa mu pokúša vypustiť pneumatiky. Zápas je prekvapivo drsný a obaja aktéri sa opakovane ocitajú na zemi. Padajú facky – paradoxne, väčšinou na Mojsejovu tvár. Pročko si súboj zjavne užíva a priamo počas neho dáva Mojsejovi rôzne inštrukcie a ten ich poslušne plní. Po „odhalení“ pravej identity bezdomovca nasleduje skutočná zábava a zaručená nominácia na cenu OTO za herecký výkon pre Braňa.

Keďže natočeného materiálu zrejme nie je dostatok na plnohodnotné dve relácie, nasleduje nudná anketa, v ktorej sa Pročko pýta okoloidúcich na Mojsejovcov najprv v Bratislave a potom v Košiciach.

Deň pred vyvrcholením (čiže pred tlačovou konferenciou) poskytuje Mojsej rozhovor redaktorke TV JOJ. Braňo sa v rozhovore predstaví v najlepšej forme a nie je núdza o citovateľné výroky. Dozvieme sa, že sa považuje za „človeka všeobecného zamerania“ a ako abstinujúci alkoholik je „najvhodnejším človekom na kreatívnu funkciu“. Na záver zaželá divákom „demokratickú slobodu“.

Nasleduje zlatý klinec (do rakvy) v podobe „tlačofky“. Manželia sedia za stolom a uvádzajú na údajnú pravú mieru fakty o ich odchode z Markízy, okrem iného zverejnia aj výšku ich honoráru za reláciu Nora a Braňo – 10 miliónov korún (z toho 2 a pol milióna údajne doteraz nevyplatených). V konečnom dôsledku sa nedozvieme nič, čo by nebolo už vopred jasné – kameňom úrazu bol konflikt s vedením televízie, ktorej nebolo pochuti nechať si v ich relácii ohovárať jednu z najpopulárnejších moderátoriek. Ďalej im bolo údajne vyčítané, že poškodzujú imidž televízie, na čo Nora zakontrovala, že „imidž Markíze poškodili Big Brother a Nevesta pre milionára, pretože každý vedel, s kým Novotný chrápe“ (mená boli cenzurované). Ďalším Noriným postrehom bolo, že „všade sú zamestnané gay partie, ale Mojsejovcov nikde nechcú“ (zaujímavé by bolo zistiť, čo na tieto jej výroky hovoria jej verní kamarát Versače a vizážista Alex). Konštatovaním, že ich toto všetko „absolútne nesere“ svoj emotívny prejav ukončila. Mojsej ju doplnil hláškami o tom, že sa „necpú na obraz“, čo vzápätí popreli sebavedomým vyhlásením, že podpisujú zmluvu s televíziou JOJ.

Do miestnosti vstupuje Pročko a pred vysmiatymi manželmi hovorí novinárom o ich účinkovaní v Nikdy nehovor nikdy. Následne popiera akúkoľvek budúcu spoluprácu Mojsejovcov s televíziou a prekvapenému, ale ešte vždy vysmiatemu Braňovi ukazuje akési dokumenty. Úsmev mu na tvári zamrzne, ale zjavne ešte dúfa. Zato Nora je skalopevne presvedčená o svojej pravde a pýta sa novinárov, či Pročkovi naozaj veria. Obaja sa pokúšajú pokračovať v tlačovke a nevšímajú si na zemi sediaceho a od smiechu sa zvíjajúceho Pročka, ale od počiatočnej vysmiatosti majú ďaleko. Zvyšok tlačovej konferencie sa nesie v duchu zmätených Mojsejovcov a triumfujúceho Pročka, ktorý dokonca uzatvára stávku o 2 a pol milióna, že žiadna zmluva s televíziou nebude. V závere druhého dejstva Nora zmätene habká čosi o scenároch v reality show a Braňov zamrznutý úsmev sa pomaly transformuje do kyslého úškľabu.

Epilóg

Posledné slovo patrí urazenému Braňovi Mojsejovi a jeho prísľubu pokračovania v akýchsi žalobách. Pravda totiž vraj musí zvíťaziť. Do toho všetkého znie žalostná, vyššie spomínaná pieseň adresovaná Pročkovi.

Vážení priatelia slobodného slova, ak ste vydržali čítať až do smutného konca, srdečne vám gratulujem a ďakujem za pozornosť.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár