Akože inak

Podnet na Ústrednú volebnú komisiu vo veci porušenia demokratickosti volieb podal nitriansky krajský šéf ĽS-HZDS Ján Kovarčík. Podľa jeho názoru sú billboardy Strany maďarskej koalície s portrétom Bélu Bugára, na ktorých je veľký nápis v maďarskom jazyku a pod ním podstatne menším písmom slovenský preklad, v rozpore so zákonom o používaní štátneho jazyka.

Podľa Centra pre liečbu drogových závislostí medzi problémy Slovenska patrí užívanie pervitínu, vysoká miera užívania marihuany a zvýšenie konzumácie kokaínu.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár