Vatikán vs. umelé oplodnenie

Nobelovu cenu za medicínu dostal priekopník umelého oplodnenia, britský profesor Robert Edwards. Vatikán označil toto ocenenie za „absolútne nemiestne“. Predseda Pápežskej akadémie pre život Ignacio Carrasco de Paula ostro kritizoval umelé oplodnenie, odvolávajúc sa na katolícku dogmu o rozmnožovaní. Tento krok konečne podnietil Svätú stolicu, aby sa rozhodla čeliť umelým oplodneniam rázne, nekompromisne a morálne, ako bolo zvykom katolíckej cirkvi po stáročia.

 

Rozpory v Akadémii

Deti narodené pomocou umelého oplodnenia sa nezrodili v súlade s Božím plánom, preto de facto nejde o Božie dietky. Ako také teda nemajú nárok na život. „Technicky, ani o život nejde, preto naň nemôžu mať nárok,“ vysvetlil de Paula. Pápež Benedikt XVI. preto v dohľadnom čase vyhlási povinnosť všetkých osôb, ktoré technicky nežijú, aby sa hlásili na miestne príslušnej fare. Ďalší postup bol však predmetom nečakaných sporov.

Ako sme sa dozvedeli z dobre informovaných zdrojov, Pápežská akadémia pre život sa dostala do rozporu, čo má vlastne urobiť s indivíduami, ktoré ani nemožno nazvať bytosťami. Ultrakonzervatívne krídlo navrhovalo zriadiť špeciálne kliniky, na ktorých by sa vykonávali potraty týchto entít. Vzápätí sa však krídlo dostalo do pasce vlastnej logiky, keď zistilo, že ak technicky niekto nežije, nemožno ho o život ani pripraviť.

Vnútorný zmätok ultrakonzervatívneho krídla využilo liberálne krídlo. Obaja jeho členovia sa po 127 rokoch konečne dostali k slovu. Navrhli, aby sa s entitami zaobchádzalo omnoho miernejšie a humánnejšie, totiž aby pápež hromadne vyobcoval exkomunikoval všetky výsledky nemorálneho snaženia vedcov.

Pápež zasahuje

Oba návrhy však narazili na nečakane tvrdý odpor pápeža, ktorý v slabej chvíli označil akadémiu za „bandu neschopných a nepraktických oslov“. Využil klauzulu o svojej neomylnosti a určil odlišný postup, voči ktorému nemôže nik namietať, pretože jednoducho nemôže. Benedikt XVI. vyšiel z názoru, že hoci technicky nejde o ľudské bytosti, je povinnosťou cirkvi snažiť sa napraviť spáchané škody.

 

Súhlasím so stanoviskom, ktoré Svätá stolica prejavila v tejto veci a beriem ho za vlastné.

Stanislav Zvolenský
predseda Konferencie biskupov Slovenska

Entity staršie ako 15 rokov sú ponechané svojmu osudu. „Nemusia sa obávať zatratenia,“ ubezpečil ich pápež. „To totiž hrozí iba ľudským bytostiam s dušou.“

Nádej sa však črtá pre deti do 15 rokov. Vatikán ich sústredí do niekoľkých miest po celom svete, kde ich starostlivo vybraní kňazi budú mať na starosti a budú sa snažiť osvietiť ich a prebudiť v nich niečo, na základe čoho sa prípadne Boh môže nad nimi zľutovať a naložiť s nimi podľa vlastného uváženia.

Pilotný projekt by mal vzniknúť pri seminári v rakúskom meste Sankt Pölten.

2 thoughts on “Vatikán vs. umelé oplodnenie

Pridaj komentár