Ak si to doteraz nikto nevšimol…

Mesto Komárno by malo získať bezplatne od Ministerstva obrany SR objekt a príslušné pozemky na Ostrove Červenej flotily. Vyplýva to z materiálu rezortu obrany, ktorý je v pripomienkovom konaní. Podľa materiálu, majetok, ktorý takto mesto získa na základe zákona o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu na obec alebo VÚC, má hodnotu viac ako 17 miliónov korún. V budove by mala sídliť Správa katastra mesta Komárno.

Obyvateľov Komárna najviac zaskočilo, že ostrov sa už niekoľko rokov nevolá Ostrov Červenej flotily, ale Alžbetínsky ostrov. „Ak to mala byť pripomienka, že komunisti sú naspäť pri moci, tak vďaka, všimli sme si to aj bez toho,“ reagoval jeden z obyvateľov Komárna.


Článok bol súčasťou pôvodných HyeNovín v rokoch 2005-2008

Pridaj komentár